Dell Precision M4600 Quadro 2000M chuyên đồ họa Render 3D

13,900,000  13,500,000 

Laptop chuyên đồ họa 3D